ВОВФ ІІ квартал 2012 рік - Централізована бібліотечна система Дарницького району


[ Нові повідомлення · Учасники · Правила · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Централізована бібліотечна система Дарницького району » Нові надходження » Книги » ВОВФ ІІ квартал 2012 рік
ВОВФ ІІ квартал 2012 рік
MarinaДата: Четвер, 02.08.2012, 15:59 | Повідомлення # 1
Бібліознавець
Група: Модераторы
Повідомлень: 33
Репутація: 9
Статус: Offline
Природознавчі науки


1. 20.1
Промислова екологія : навч. посібник для ВНЗ / Я.І. Бедрій та ін. – Вид. 4-те, переробл. – К. : Кондор, 2010. – 373 с. : схем.

2. 20.1
Словник рекреаційних термінів / уклад. С.С. Бєляєва. – К. : Академія, 2011.- 183 с. – (Notabene!)

3. 28.688
Червона Книга Українських Карпат. Тваринний світ / заг. ред. О.Ю. Мателешко, Л.А. Потіш. – Ужгород : Карпати, 2011. – 336с. : іл.

Технічні науки


4. 36
Мікробіологія та фізіологія харчування : навч. посібн. для ВНЗ / В.Д. Малигіна [та ін.] – К. : Кондор,2009. – 242 с.

Медичні науки


5. 53.57
Каліна, Н.Ф. Психотерапія : підручник / Н.Ф. Каліна. – К. : Академвидав, 2010 – 286 с. – (Альма-матер).

Соціологія


6. 60.5
Соціологічна енциклопедія / ред. колегія В.І. Астахова [та ін. : упоряд. В.Г. Городяненко]. – К. : Академвидав, 2008. – 456 с. – (Енциклопедія ерудита)

Історичні науки


7. 63.3
Словник історичних термінів і понять / [І.С. Мартинова]. – Харків. : Прапор, 2011. – 286 с.

8. 63.3(0)
Гомбріх, Е. – Г. Коротка історія світу для юних читачів / Ернст-Ганс Гомбріх; пер. з нім. Софія Матіяш. – Львів : Кальварія, 2011. – 320 с. : іл.

9. 63.3(0)3
Сергійчук, Т.І. Античність в особах : видатні й відомі представники античності у замальовках сучасного письменника / Тарас Серкійчук. – К. : Веселка, 2011. – 672 с.

10. 63.3(4Ук)5
Бачинська, О.А. Козацтво в «післякозацьку» добу української історії (кінець XVIII-XIX ст.) / Олена Бачинська. – К. : Вища школа, 2011. – 288 с. : іл.

11. 63.3(4Ук)4
Котляр, М.Ф. Воєнне мистецтво Давньої Русі / М.Ф. Котляр. - [Київ] : [Наш час], [2011]. – 278 с. : іл.

12. 63.3(4Ук)46
Липа, К.А. Військо Богдана Хмельницького / К. Липа, О. Руденко. - [Київ] : Наш час, 2011. – 64 с. : іл. – (Українська міліарна історія)

13. 63.3(4Ук) Луняк, Є. Минувщина України в романтичних історіях / Євген Луняк. – К. : Книга, 2011. – 708 с.

14. 63.3(4Ук)61 Нариси історії української революції 1917-1921 років: у 2 кн. Кн. 1 / [В.Ф. Верестюк та ін.] ; ред. В.А. Смолій ; [Національна академія наук України ; Інститут історії України]. – К. : Наукова думка, 2011. – 390 с. : іл.

15. 63.3(4Ук) Україна : хронологія розвитку : імперська доба, 1800-1917 рр. / [авт., керівники проекту А.В. Толстоухов, В.О. Зубанов ; авт. О.М. Донік]. - [Київ] : [Кріон], [2011]. – 560 с. : іл., порт. – (Україна. Історія великого народу).

16. 63.3(4Ук)61
Хома, І.Я. Січові Стрільці : створення, військово-політична діяльність та збройна боротьба Січових Стрильців у 1917-1919 рр. / Іван Хома. – К. : Наш час, 2011. – 104 с. : іл., портр. – (Плац д’Арм)

17. 63.5(4Ук)
Антонова, Є.І. На весілля з рушниками : традиції і сучасність / Є.І. Антонова. – Донецьк : Донбас, 2011. – 120 с. : іл.

18.63.5(4Ук)
Білодід, В.Д. Історіографія української етноментальності : В.Б. Антонович : історіософські нариси / В.Д. Білодід ; за ред. Н.М. Поліщук. – К. : Вища школа, 2011. – 336 с. : портр.
 
MarinaДата: Четвер, 02.08.2012, 16:01 | Повідомлення # 2
Бібліознавець
Група: Модераторы
Повідомлень: 33
Репутація: 9
Статус: Offline
Економіка


19. 65.012.2
Бодров, В.Г. Державне регулювання економіки та економічна політика : навчальний посібник / В.Г. Бодров, О.М. Сафронова, Н.І. Балдіч. – К. : Академвидав, 2010. – 518 с. – (Альма-матер).

20. 65.247
Дипломне проектування. Розділи з охорони праці : [навчальн. посібник] / С.О. Буракова [та ін.] ; за ред. С.О. Буракової. – Кам’янець-Подільський : [ПП «Медобори-2006], 2010. – 359 с.

21. 65.261
Карлін, М.І. Фінансові системи країн Західної Європи : навчальний посібник / М.І. Карлін. – К. : Академія, 2009. – 320 с. – (Альма-матер).

Правознавство


22. 67.303
Тлумачний словник найсучасніших юридичних термінів : [близько 3000 термінів] / [авт. О.О. Бєліков]. – Харків. : Прапор, 2011. – 320 с.

Освіта


23. 74.261.7
Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах : підручник / [Л.С. Панова та ін.]. – К. : Академія, 2010. – 328 с. – (Альма-матер).

Мовознавство


24. 81.2Ук-4
Бріцин, В.М. Українсько-російський і російсько-український словник : сфера ділового і професійного спілкування / В.М. Бріцин, О.О. Татаренко ; Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні Національної академії наук України. – Київ : Вища школа, 2011. – 552 с.

25. 81.1
Єщенко, Т.А. Лінгвістичний аналіз тексту : навчальний посібник / Т.А. Єщенко. – К. : Академія, 2009. – 264 с. – (Альма-матер).

26. 81.2Ук
Крижанська, О.І. Історія української мови : історична фонетика, історична граматика : навчальний посібник / О.І. Крижанська. – К. : Академія, 2010. – 247 с. – (Альма-матер).

27. 81.2Латин-4
Латинська фразеологія : словник-довідник : навчальний посібник / авт. – уклад. П.І. Осипов. – К. : Академвидав, 2009. – 344 с. – (Nota bene!).

28. 81.2Ук-7
Семеног, О.М. Культура наукової української мови : навчальний посібник / О.М. Семеног. – К. : Академія, 2010. – 215 с. – (Альма-матер).

29. 81
Семенюк, О.А. Основи теорії мовної комунікації : навчальний посібник / О.А. Семенюк, В.Ю. Паращук. – К. : Академія, 2010. – 238 с. – (Альма-матер).

Літературознавство


30. 83.3Ук6
Дзюба, І.М. Є поети для епох / Іван Дзюба. – К.: Либідь, 2011. – 208 с. : іл., портр.

31. 83.3Ук
Дончик, В.Г. Доля української літератури – доля України : монологи й полілоги / Віталій Дончик. – К. : Грамота, 2011. – 640 с. : іл., портр. – (Бібліотека Шевченківського комітету).

32. 83.3Ук1
Поліщук, Я. І ката, і героя він любив… : Михайло Коцюбинський : літературний портрет / Ярослав Поліщук. – К. : Академія, 2010. – 304 с. : портр. – (Життя і слово).
 
MarinaДата: Четвер, 02.08.2012, 16:02 | Повідомлення # 3
Бібліознавець
Група: Модераторы
Повідомлень: 33
Репутація: 9
Статус: Offline
Художня література


33. 84Ук1
Українка, Леся, Руфін і Прісцілла : драма у п’яти діях / Леся Українка ; [упоряд., післям., прим. В. Панченка]. – К. : Либідь, 2011. – 200 с. : іл., портр.

34. 84(0)6
Антологія зарубіжної поезії ХХ сторіччя : [переклади] / [уклад., авт. вступ. ст. Д.С. Наливайко]. - [Харків] : Ранок, [2011]. – 400 с.

35. 84.4Фр
Верлен, П. Романси без слів : антологія українських перекладів поезій : [пер. з фр.] / Поль Верлен ; упоряд. О. Крушинська ; [вступ. ст. О. Чередниченко]. – К. : Либідь, 2011. – 408 с. : іл., портр.

36. 84.4Шв
Лагерквіст, П. Варавва : романи / Пер Лагерквіст ; [пер. з швед. О. Сенюк]. – Харків : Фоліо, 2011. – 506 с. – (Бібліотека нобелівських лауреатів).

Мистецтво


37. 85.143(4Ук)
Белічко, Ю.В. Палітра століть : вибрані твори живопису з музеїв України : [альбом] / Юрій Белічко, Анатолій Ізотов. - [Одеса] : Маяк, [2010]. – 199 с. : іл.

38. 85.92
Золоті ключі : українські народні пісні / авт. – упоряд. Р. Стецюк. – К. : Музична Україна, 2011. – 64с. : нот.

39. 85.113 (4Ук)
Костриця, М.Ю. Храм Святого Василія в Овручі / М.Ю. Костриця, О.Л. Михайлишин. – К. : Техніка, 2011. – 95 с. : іл. – (Національні святині України).

40. 85.94я438
Луценко, Д.О. Дарую людям пісню : [збірка пісень] / Дмитро Луценко. - К. : Музична Україна, 2011. – 240 с. : портр., нот.

Психологія


41. 88.37
Діденко, С.В. Психологія сексуальності : підручник / С.В. Діденко, О.С. Козлова. – К. : Академвидав, 2009. – 303 с. – (Альма-марер).

42. 88.3
Павелків, Р.В. Загальна психологія : підручник для ВНЗ / Р.В. Павелків. – вид. 3-тє, доп. – К. : Кондор, 2012. – 517 с. : портр.

43. 88
Руденко, В.М. Математичні методи в психології : підручник / В.М. Руденко, Н.М. Руденко. – К. : Академвидав, 2009. – 382 с. – (Альма-матер).
 
Централізована бібліотечна система Дарницького району » Нові надходження » Книги » ВОВФ ІІ квартал 2012 рік
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук:


Централізована бібліотечна система Дарницького району